Kolborstövervakare

Motorns varningssystem

Det finns två huvudalternativ för hur man magnetiserar en motor/generator. Elektromagnetisering eller användandet av permanentmagneter. Elektromagnetisering är det som ger mest kraft, flexibilitet och längst livlängd. Elektromagnetisering innebär dock att maskinen måste byggas med kolborstar. Kolborstar är en förbrukningsvara. Hur fort du förbrukar dessa beror helt på hur motorn/generatorn används. Kolborstar som tar slut orsakar oförväntade driftstopp men kan även orsaka skador på maskinen. För att du skall kunna glädjas åt en högpresterande, elektromagnetiserad maskin utan att behöva bekymra dig om kolborstarna så har vi tagit fram ett system som övervakar kolborstarna. Vi kallar detta system kolborstvarnare. Kolborstvarnaren består av en kolborste med signal kablar samt en elektronikenhet som tolkar dessa signaler och varnar när 80% av kolborstarna är förbrukade. Med 20% kvar har du gott om tid att planera in det driftstopp som byte av kolborstar innebär.

Kolborstövervakare KB1

Detta kit innefattar:

  • Kolborste med signalkabel som ersätter den ena kolborsten
  • Kontrollenhet som monteras på motorn
  • Nya kolborstar till ett byte
  • Dokumentation
    Kontrollenheten har en röd lampa som lyser när det är dags att byta kolborstarna samt en grön lampa som anger att enheten är påslagen. Det finns även möjlighet att koppla tillslag av ett externt larm via ett relä som sitter i denna enhet.
    Det kan ta väldigt många år innan dina kolborstar tar slut och du måste kunna lita på att kontrollenheten fungerar. Därför innefattar även kontrollenheten en självtestfunktion.
    KB1 går att använda till samtliga elektromagnetiserade motorer och generatorer som vi producerar. Vi har producerat motorer och generatorer sedan 1976 och vi vet att en stor del av dessa fortfarande är i bruk. Har du en av dessa och vill ha en kolborstvarnare så hör av dig. KB1 är en helt ny produkt men den har en hög grad av bakåtkompatibilitet