AC Generatorer

Axelhöjder 112/132
Uteffekt 4.0/6.25/12.0 kVA
Magnetisering 24/200 V
Utspänning 110-400 V
Frekvens 50/60 Hz
Antal poler 2/4
Skyddsklass IP23/IP54
Kylklass IC06/IC0041/IC00141
Montering Fot/Fläns
Standard IEC60034-1/60072

AC Generator

Stabil effekt i krävande miljöer
Våra AC Generator är gjorda för dig kräver mer än bara en rå kraft för att hålla i gång det nödvändigaste. Våra generatorer är gjorda för dig som behöver en stabil, ren och säker växelström som även kan driva känslig elektronik. Dessa generatorer är byggda så att de är självreglerande. Generatorerna är synkrona och elektromagnetiserade och detta gör att de tål ojämn drift utan att göra avkall på stabilitet i levererad effekt. Generatorerna är byggda för att leverera 1 eller 3 faser med en mycket jämn och fin 50 eller 60 Hz sinuskurva. En elektromagnetiserad generator behöver matas med en magnetiseringsspänning. Denna magnetiserings spänning kan du antingen få genom att återkoppla den spänning som generatorn genererar så att den självmagnetiserar eller genom att mata magnetiseringsspänning separat. Våra elektromagnetiserade AC generatorer kan matas med en magnetiseringsspänning på endast 24V. Detta för att du skall kunna använda AC generatorn även till fordonsburen utrustning. På ett fordon kan du t.ex. mata generatorns magnetisering med 24V direkt från batteriet.

Användningsområden
Reservkraft som skall kunna driva känslig elektronik och datorutrustning.
Mobil reservkraft som drivs av ett Diesel aggregat.
Subnät som levererar ren växelström i elektriskt problematiska miljöer så som i tung industri. Fordonsburen AC utrustning så som kylaggregat på lastbilar.
Matning av AC kraftuttag på en traktor eller lastbil.