Tillbehör

Tillbehör för montering, funktion och kontroll

Ekipera din Motor/Generator så att du får rätt systemfunktion

När du har kommit fram till en lösning på dina övergripande krav så som effekt och storlek på Motorn så kan det vara dags att ekipera den med tillbehör så att du får rätt totalfunktion

Vi erbjuder tre typer av tillbehör för att skapa en systemlösning

  • Monterings detaljer. Var och hur skall motorn placeras? Vad behövs det för monteringsdetaljer?
  • Funktions och avkänningsdetaljer. Behöver motorn en broms? Vill du kunna styra varvtal? Vill du kunna se exakt posistion på motorn även när den står stilla så att du få information om start position eller vill du bara kunna monitorera varvtalet? Står den i en ovanligt varm miljö så att du behöver temperaturövervakning? Har du valt en elektromagnetiserad Motor och vill ha kontroll på slitage av dett kolborstar?
  • Styrsystem. Behöver du en motor som har ett högt vridmoment redan vi låga varv eller kunna kontrollera och reglera varvtalet. Dvs har du valt en DC motor? Behöver denna DC motor matas med AC? Har du ett övergipande styrsystem som behöver information får ett integrerat styrsystem eller behöver du ett mer komplett och sjävständing styrsystem? Har du väldigt enkla krav på ditt DC styrsystem men behöver en motor med hög effekt.

Det är dessa frågor vi har haft i åtanke när vi tagit fram de tillbehör som vi här presenterar.