Enkla styrsystem för kraftfulla motorer

Enkelt styrsystem som ger kontroll över vridmoment och varvtal. Detta styrsystem kan användas som en stand-alone enhet eller integreras med ett större system. Har eller köper du en DC motor med högre effekt än 11kW kan det vara värt att titta på detta styrsystem.

Översikt
• Det finns fyra versioner

o 34 Amps (14KW)
o 58 Amps (24KW)
o 82 Amps (34KW)
o 106 Amps (44KW)

• 2 Quadrant analogue DC motor controller
• Isolated control electronics for easy connection to other drives/equipment
• Extremely compact size saves panel space and makes for easy retrofitting
• 290 x 215 x 155(mm)

Här kan du ladda ner mer information
Datablad SLE
Manual SLE

Varvtal och rotationsriktning

För att kunna styra rotationsriktning och varvtal kan du behöva en sensor som ger mer eller mindre detaljerad information om motorn/generatorn rotation och position. Dessa sensorer monteras på den bakre axeltappen. Vi kan erbjuda 3 olika typer av sensorer.

Tachometer

Enkel varvtalsmätare med hög noggrannhet. Denna ger en analog signal (volt) som anger aktuellt varvtal. En tachometer kan i många fall kopplas direkt till en mätfunktion. Denna ger dock endast information om varvtal, ej axelposition

Encoder

Denna sensor levererar digital information om drivaxelns position. Informationen är ämnad att tolkas av ett styrsystem. Detta är en absolutgivare, dvs den kan även ange position hos en stillastående motor. Encoder´n ger samplad information om drivaxelns läge där kostnaden för encoder´n hänger ihop med den precision du behöver. Styrsystemet som tolkar informationen avgör vad för information, förutom varvtal och vinkelposition som dessa mätdata kan användas till.

Resolver

Denna sensor levererar analog information om drivaxelns position. Informationen är ämnad att tolkas av ett styrsystem. Detta är en absolutgivare, dvs den kan även ange position hos en stillastående motor. Denna analoga information anger lägesposition med hög noggrannhet. Styrsystemet som tolkar informationen avgör vad för information, förutom varvtal och vinkelposition som dessa mätdata kan användas till.

Tempgivare

Om din motor arbetar hårt eller är placerad i en utsatt miljö så är det viktigt att du har kontroll på motortemperaturen. En överhettad motor slits hårdare. Som standard så lägger vi in tempgivaren i statorlindningen men har du andra önskemål så kundanpassar vi även denna placering. Signalen från temperaturgivaren kopplar du till kontrollsystemet.

Broms

Vi erbjuder som standard en brom som ger inbromsning när motorn stängs av. Denna broms innefattar även en manuell handlyftnings funktion.

Kylfläkt

Vi erbjuder tre olika kylfläktar.

Integrerbara system

Dessa multi-funktionella, integrerbara moduler finns med eller utan aktiv bromsfunktion och är lämpliga för DC motorer upp till 48A/11kW

3600XRi - serien med aktiv broms

4 Kvadrant, regenerativt styrsystem som ger dig snabb och precis kontroll över både acceleration och inbromsning i båda rotationsriktningarna.

Översikt
• 4 Quadrant, fully regenerative DC drive
• Five versions:
o 4 Amps (0.55KW)
o 8 Amps (1.1KW)
o 16 Amps (4KW)
o 32 Amps (7.5KW)
o 36 Amps (9.5KW)
• Isolated control electronics for easy connection to other drives/equipment
• Suitable for permanent magnet or shunt wound motors
• 175 x 200 x 70(mm)

3200i - serien utan aktiv broms

Lämplig för både Permanentmagnetiserade och Elektromagnetiserade motorer

Översikt
• Det finns fyra versioner:
o 8 Amps (2.2KW)
o 16 Amps (4KW)
o 32 Amps (7.5KW)
o 48 Amps (11KW)
• Fully isolated control electronics
• 150 x 200 x 110 (mm)
• Numerous inputs and outputs for complex system applications

Här kan du ladda ner mer information
Datablad 3600XRi
Datablad 3200i
Manual 3600XRi
Manual 3200i

Kompakta stand-alone styrsystem färdiga att monteras på en DIN skena

Dessa multi-funktionella, stand-alone styrsystem finns med eller utan aktiv bromsfunktion och är lämpliga för DC motorer upp till 12.2A/1.8kW
Båda versionerna av detta styrsystem finns i tre olika effketnivåer och dessa tre heter 340, 680 samt 1220

XRi - serien med aktiv broms

4 Kvadrant. Regenerativt styrsystem som ger dig snabb och precis kontroll över både acceleration och inbromsning i båda rotationsriktningarna.

Översikt

• 4 Quadrant regenerative DC motor controller
• Fully isolated control electronic
• Det finns 3 olika versioner

• 340 controller for DC motors rated up to 3.4 Amps (0.55KW)
• 680 controller for DC motors rated up to 6.8 Amps (0.75KW)
• 1220 controller for DC motors rated up to 12.2 Amps (1.8KW)

• DIN rail mounting
• Easy to access drive adjustments
• Plug-on screw terminals
• Small footprint
• 340 model size 105 x 60 x 120(mm)
• 680 model size 105 x 70 x 120(mm)
• 1220 model size 105 x 70 x 120(mm)
• UL, CuL, CE approved

i - serien utan aktiv broms

Lämplig för både Permanentmagnetiserade och Elektromagnetiserade motorer

Översikt
• Fully isolated control electronics
• 340 controller for DC motors rated up to 3.4 Amps (0.55KW)
• 680 controller for DC motors rated up to 6.8 Amps (0.75KW)
• 1220 controller for DC motors rated up to 12.2 Amps (1.8KW)
• DIN rail mounting
• Easy to access drive adjustments
• Plug-on screw terminals
• Small footprint
• 340 model size 105 x 60 x 120(mm)
• 680 model size 105 x 70 x 120(mm)
• 1220 model size 105 x 70 x 120(mm)
• UL, CuL, CE approved

Här kan du ladda ner mer information
Datablad XRi serien
Datablad i serien
Manual XRi serien
Manual i serien

Axelhöjder 112/132
Uteffekt 4.0/6.25/12.0 kVA
Magnetisering 24/200 V
Utspänning 110-400 V
Frekvens 50/60 Hz
Antal poler 2/4
Skyddsklass IP23/IP54
Kylklass IC06/IC0041/IC00141
Montering Fot/Fläns
Standard IEC60034-1/60072

AC Generator

Stabil effekt i krävande miljöer
Våra AC Generator är gjorda för dig kräver mer än bara en rå kraft för att hålla i gång det nödvändigaste. Våra generatorer är gjorda för dig som behöver en stabil, ren och säker växelström som även kan driva känslig elektronik. Dessa generatorer är byggda så att de är självreglerande. Generatorerna är synkrona och elektromagnetiserade och detta gör att de tål ojämn drift utan att göra avkall på stabilitet i levererad effekt. Generatorerna är byggda för att leverera 1 eller 3 faser med en mycket jämn och fin 50 eller 60 Hz sinuskurva. En elektromagnetiserad generator behöver matas med en magnetiseringsspänning. Denna magnetiserings spänning kan du antingen få genom att återkoppla den spänning som generatorn genererar så att den självmagnetiserar eller genom att mata magnetiseringsspänning separat. Våra elektromagnetiserade AC generatorer kan matas med en magnetiseringsspänning på endast 24V. Detta för att du skall kunna använda AC generatorn även till fordonsburen utrustning. På ett fordon kan du t.ex. mata generatorns magnetisering med 24V direkt från batteriet.

Användningsområden
Reservkraft som skall kunna driva känslig elektronik och datorutrustning.
Mobil reservkraft som drivs av ett Diesel aggregat.
Subnät som levererar ren växelström i elektriskt problematiska miljöer så som i tung industri. Fordonsburen AC utrustning så som kylaggregat på lastbilar.
Matning av AC kraftuttag på en traktor eller lastbil.

Styrsystem till DC motorer

Tre typer av styrsystem

Tre typer av styrsystem
För att få ut alla fördelarna som en DC motor har så behöver du ett styrsystem. Det finns ett flertal olika typer av styrsystem.

Vilket du behöver beror helt på var och hur du skall använda din DC motor. Vårt utbud av DC motorer sträcker sig från 200W till 30KW

Vi presenterar här ett urval av styrsystem som passar alla våra DC motorer. Samtliga kan matas med en fas, 220v AC

Dessa är de tre vanligaste styrsystemen

  1. Kompakta, multifunktionella och kompletta styrsystem som kan användas eller monteras på en DIN skena
  2. Multifunktionella, kompletta styrsystem utan utan låda. Lämpliga att integrera men övrig utrustning
  3. Enkla robusta system för motorer med högre effekt. Dessa styrsystem kan både integreras och användas fristående

Motorns varningssystem

Det finns två huvudalternativ för hur man magnetiserar en motor/generator. Elektromagnetisering eller användandet av permanentmagneter. Elektromagnetisering är det som ger mest kraft, flexibilitet och längst livlängd. Elektromagnetisering innebär dock att maskinen måste byggas med kolborstar. Kolborstar är en förbrukningsvara. Hur fort du förbrukar dessa beror helt på hur motorn/generatorn används. Kolborstar som tar slut orsakar oförväntade driftstopp men kan även orsaka skador på maskinen. För att du skall kunna glädjas åt en högpresterande, elektromagnetiserad maskin utan att behöva bekymra dig om kolborstarna så har vi tagit fram ett system som övervakar kolborstarna. Vi kallar detta system kolborstvarnare. Kolborstvarnaren består av en kolborste med signal kablar samt en elektronikenhet som tolkar dessa signaler och varnar när 80% av kolborstarna är förbrukade. Med 20% kvar har du gott om tid att planera in det driftstopp som byte av kolborstar innebär.

Kolborstövervakare KB1

Detta kit innefattar:

Tillbehör för montering, funktion och kontroll

Ekipera din Motor/Generator så att du får rätt systemfunktion

När du har kommit fram till en lösning på dina övergripande krav så som effekt och storlek på Motorn så kan det vara dags att ekipera den med tillbehör så att du får rätt totalfunktion

Vi erbjuder tre typer av tillbehör för att skapa en systemlösning

Det är dessa frågor vi har haft i åtanke när vi tagit fram de tillbehör som vi här presenterar.

DC Generator

DC Generatorer

Axelhöjder 71/80/112/132
Uteffekt 200 W – 30 kW
Magnetisering 85 V – 440 V
Utspänning 12 - 440 V
Antal poler 2
Skyddsklass IP23/IP54
Kylklass IC06/IC0041/IC00141
Montering Fot/Fläns
Standard IEC60034-1/60072

DC Generatorer

En mycket flexibel DC lösning
Har du köpt en DC motor? Grattis för i så fall har du redan en DC generator. Våra DC maskiner kan användas både som motor och generator. Dessa DC maskiner kan antingen bygga på permanent magneter (PM) eller elektromagneter. Använder du en PM baserad DC maskin så blir uteffekten beroende av varvtalet. Använder du en elektromagnetiserad motor så kan du få en konstant uteffekt. Vi använder PM magneter med mycket hög kvalité. PM magneterna har dock en begränsad livslängd och en naturlig begränsning av hur mycket effekt de kan leverera. En elektromagnetiserad generator behöver matas med en magnetiseringsspänning. Denna magnetiserings spänning kan du antingen få genom att återkoppla den spänning som generatorn genererar så att den självmagnetiserar eller genom att mata magnetiseringsspänning separat. Låter du generatorn självmagnetisera så kommer den effekt du får ut från generatorn att bli beroende av varvtalet på samma sätt som hos en PM baserad generator. Om du ordnar en separat matning till generatorns magnetisering så får du en konstant uteffekt. Genererad uteffekt varierar mellan de olika DC maskinerna. En del av våra elektromagnetiserade DC maskiner kan köras som generator med en magnetiseringsspänning på endast 24V. Detta för att du skall kunna använda DC generatorn även till fordonsburen utrustning. På ett fordon kan du t.ex. låta en hydraulmotor driva generatorn och mata generatorns magnetisering med 24V direkt från batteriet.

Användningsområden
Fordonsburna elektromagneter som t.ex. plockar eller sorterar metallskrot.
Generera magnetiseringsström till stora generatorer.
Generera ström för laddning av batterier på nödkraftsanläggningar

Elektromagnetisering och kolborstar
FBeroende på vilken applikation du skall använda våra DC generatorer till så kan du väja mellan en borstlös/permanentmagnetiserad generator eller en klassisk elektromagnetiserad enligt ovan. Väljer du en elektromagnetiserad generator så är den bestyckad med kolborstar. Våra kolborstar är av mycket hög kvalité och har lång livslängd men kolborstar en förbrukningsvara som förr eller senare tar slut. Precis som det faller sig naturligt att utrusta en bil med en bränslemätare så har vi tagit fram en kolbortsvarnare som larmar när det är dags att byta kol. Du hittar mer information om våra kolborstvarnare under tillbehör.

Ett modulärt system

Modulära Generatorer

Våra Generatorer är baserade på ett unikt, modulärt koncept. Med hjälp av detta modulära koncept kan vi tillverka DC Generatorer inom intervallet 200W till 30kW samt AC Generatorer med effektnivåerna 4.0kW, 6.25kW eller 15kW.
Förutom en anpassningsbar uteffekt så innefattar även vårt modulsystem monteringsplåtar, isolering, fläktar, bromsar, tachometer mm. Du kan även addera ett övervakningssystem som ger dig information om generators varvtal och temperatur